Gratis

Introforløb til Microbits/Ultrabits

Beskrivelse

Har I lyst til at komme i gang med programmering af Microbits/Ultrabits, så kan denne dag hjælpe jer godt på vej, så I selv kan fortsætte videre hjemme på skolen.

Aktiviteter

Vi introducerer de grundlæggende elementer så som blokprogrammering, input (knapper/ryst) og output (LED/lyd), overføre kodningen fra device til Microbit, og så slutter vi af med en udfordringsopgave.

Alle materialer er tilgængelige i Ideværkstedet.

Forberedelse

Ingen

Efterbehandling

Løs diverse udfordringer med eleverne hjemme på skolen. Evt. med inspiration fra Dr Skole Ultrabit

https://www.dr.dk/skole/ultrabit/tema/ultrabit-i-starten-0

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetenceområder i forsøgsfaget Teknologiforståelse:

  • Digital design og designprocessor
  •  
  • Teknologisk handleevne
  • Digital myndiggørelse
  • Computationel tankegang

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Ideværkstedet, MYRTHUE
Skolebakken 166
6705 Esbjerg Ø