Gratis

I lære som reporter på Jacob A. Riis Museum

Jacob A. Riis Foto: Library of Congress

Beskrivelse

Et undervisningsforløb om udvandring og indvandring for udskolingen

Hvordan var det at emigrere fra Danmark til USA i anden halvdel af 1800-tallet, og hvilke paralleller kan vi trække fra historien til i dag? Det er nogle af de overordnede spørgsmål eleverne skal undersøge, når de i dette undervisningsforløb går i lære som reportere på Jacob A. Riis Museum i Ribe. 

Gennem en blanding af film, formidling og praktiske øvelser får eleverne kendskab til museumsmediet som en kilde til information, når de indtager rollen som både kritisk undersøger, analyserende modtager, kreativ producent og ansvarlig deltager. Derudover får eleverne et indblik i dansk udvandrerhistorie og avismediets udvikling med udgangspunkt i personen Jacob A. Riis og hans fotografier. Endelig berører forløbet universelle emner, som skaber gode muligheder for at perspektivere den efterfølgende undervisning til nutidens indvandring.

Forberedelse

Læs lærervejledningen, som findes i pdf nedenfor. Heri uddybes hvordan de øvrige pdf'er og links sammesættes til et godt forløb før, under og efter besøget på Jacob A. Riis Museum.

Efterbehandling

På baggrund af besøget kan eleverne udarbejde en avis, som sendes til Jacob A. Riis Museums Facebook-gruppe.

Hvis I sender avisen inden onsdag d. 2. december 2020, deltager klassen i konkurrencen om et klassesæt ”Who is JAR” T-shirts. Vinderklassen offentliggøres d. 7. december 2020.

Formål

Forløbet er tilrettelagt, så det tilgodeser en række af de fælles mål i fagene dansk, IT og Medier, samfundsfag og historie. For nærmere information om de konkrete kompetencemål samt færdigheds- og vidensmål, se de sidste sider i lærervejledningen. 

MYRTHUEs læringstilbud og læringsrum benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Skoletjenesten på Quedens Gaard, MYRTHUE og Sydvestjyske Museer
Sortebrødregade 5
6760 Ribe
Undervisningsmateriale

Lærervejledning - I lære som reporter på Jacob A Riis Museum

Kort om den danske udvandring til USA

Jacob A. Riis - en introduktion

Avisen som massemedie og fotografiets udvikling

Gruppe 1: Skal - skal ikke  - Genrebeskrivelse

Gruppe 2: Guld og grønne skove? - Genrebeskrivelse

Gruppe 3: Fornuft eller følelser - Genrebeskrivelse

Gruppe 4: It takes two - Genrebeskrivelse

Gruppe 5: Fake news og billedmanipulation - Genrebeskrivelse

Gruppe 6: Børn og ulighed - Genrebeskrivelse

Gruppe 7: Livet i slummen - Genrebeskrivelse

Gruppe 8: Siger et billede mere end 1000 ord? - Genrebeskrivelse

Efter besøget - Leder

Efter besøget - Genrebeskrivelse af leder

Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100