Gratis

I bevægelse på Stenalderstien

Børn i dragter og med jagtudstyr

Beskrivelse

Ved I hvordan mennesker levede i jægerstenalderen (for ca. 12.500 - 6000 år siden)? Kom med til denne spændende dag som jægerstenalderfolk og find ud af det.

I dette forløb skal eleverne snige sig gennem skoven via åndemanerpladsen forbi rævens hule. Undervejs træner vi jagtteknikker fra jægerstenalderen og laver vores egne spyd.
Vi bruger også de kulturhistoriske idrætslege som fx jage-/fangelege, som udgangspunkt i jægerstenaldertemaet.
På vinterbopladsen er der mulighed for at indrette sig i kåten for børnegruppen, der for en dag går i jægerstenaldermenneskets fodspor.

Eleverne udfordres med sproglige, naturlige og ikke mindst bevægelsesfaglige øvelser.

Forberedelse

I kan printe drejebogen (se i boksen Undervisningsmaterialer nedenfor). Medbring evt. noget til stegning/bagning ved bålet. Det aftales mere konkret ved henvendelse til vejlederen inden besøget.

Efterbehandling

I kan bl.a. arbejde videre med temaet om træer og dyr i jeres eget område.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder for børnehaveklassen:

Sprog: Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på

  • Samtale
  • Fortælling
  • Sproglig bevidsthed

Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen

  • Årets gang
  • Dyr og planter
  • Bæredygtighed
  • Naturnysgerrig

Krop og bevægelse: eleven kan foretage valg, der styrker og udvikler kroppen

  • Fysisk aktivitet
  • Bevægelse og leg

Engagement og fællesskab: eleven kan bidrage til fællesskabet og drage omsorg for sig selv og andre

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Guldager Naturskole, MYRTHUE
Guldager Stationsvej 105
6710 Esbjerg V
Undervisningsmateriale

Drejebog til ”I bevægelse på Stenalderstien”

Kimsleg med træernes blade

Birk

Pil

Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100