Gratis

Hvis portrættet var en scene

Beskrivelse

Hvis portrættet var en scene - et forløb om selviscenesættelse

I museets samling findes en række portrætmalerier, der kan inddeles i temaer med begreber fra teaterverdenen. Overskrifterne er: Kropssprog, kostumer, kulisser, rekvisitter og roller. Overskrifterne er ment til at fremhæve nogle af de elementer, som kunstnerne har brugt til at iscenesætte de mennesker, de portrætterer.

I dette forløb skal I arbejde med, hvordan I selv gerne vil ’ses’ i jeres dagligdag, og ’portrætteres’, når I lægger noget ud på de sociale medier. Hvilke roller spiller I – hvornår og overfor hvem? Hvilke kulisser, kostumer og rekvisitter bruger I i jeres selfies og familiefotos? Hvad deler I på de sociale medier, og hvad deler I ikke? Hvordan vil I gerne have, at jeres omverden ser jer –  og hvad gør I, for at få det til at se sådan ud?

Forløbet kan bruges i klassen med eller uden et museumsbesøg. Bruges forløbet i klassen og ikke på museet, kan billederne findes her.

Mål

Billedkunst

Færdigheds- og vidensområder og -mål

Efter 6. klassetrin

Billedanalyse:

  • Eleven kan analysere og vurdere billeders anvendelse inden for forskellige kultur og fagområder
  • Eleven kan analysere billeders funktion i en given kontekst
  • Eleven har viden om billeders kommunikative funktion

Dansk

Færdigheds- og vidensområder og -mål.

Efter 9. klassetrin

Dialog:

  • Eleven kan argumentere og informere
  • Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog

Krop og drama:

  • Eleven kan bruge kroppen som udtryk
  • Eleven kan analysere eget og andres kropssprog

It og kommunikation:

  • Eleven kan diskutere etiske spørgsmål vedrørende kommunikation på internettet
  • Eleven kan vælge digitale teknologier i forhold til situationen
  • Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab
Undervisningsmateriale