Gratis

Hverdag i jernalderen (4. klasse)

Elever i jeralderdragter ser på en ko

Beskrivelse

Hvordan kunne livet tage sig ud i en jernalderlandsby i vores del af verden for 2000 år siden?
I dette forløb udfordres eleverne ved at skulle bruge sig selv i en skønsom blanding af praktisk arbejde, rollespil, leg, fortælling, dialog og refleksion.
Alle sanser – ja hele kroppen kommer i brug i jernalderlandsbyen, og målet er, at eleverne drager hjem med en brugbar viden om nogle af de forhold deres jævnaldrende for 2000 år siden levede under. Der kan trækkes linjer til Romerriget omkring år 0 og der skal arbejdes med kilder og arkæologiske fund.
Eleverne iføres dragter og tildeles et jernaldernavn.
I forløbet oplever de at:

 • Vandre langs tidslinjen for at få styr på kronologien
 • Besøge smeden og se hans begejstring for det nye råstof og dets mange muligheder
 • Få indsigt i arkæologiske fund/kilder, som ligger til grund for husbyggeriet
 • Arbejde praktisk med hverdagens gøremål inden for landbrug, træfældning og træarbejde, tekstil og jernalderfrisurer samt madlavning

Dagen sluttes med det fælles jernaldermåltid og evt. en dyst i gamle lege.

Hør mere om Jernalderlandsbyens tilbud i filmen nedenfor. Filmen er udelukkende tiltænkt lærerne, som forberedelse til forløbet, da den indeholder didaktiske overvejelser. 

For de elever, som har et særligt behov for forudsigelighed, har vi udarbejdet et materiale, der gennemgår forløbet i billeder. Materialet findes nederst på denne side. 

Forberedelse

Besøget i jernalderlandsbyen kan både fungere som en spændende start på et undervisningsforløb om jernalderen eller som en integreret del af et længere forløb, hvor eleverne på forhånd har et kendskab til perioden.

Som en del af rollespillet får hver elev tildelt et jernaldernavn. Navnene har alle en betydning, som fortæller lidt om bærerens personlighed.
Udfyld venligst listerne med drenge- og pigenavne og medbring disse (downloades som pdf længere nede på siden).

Ideer til et større tværfagligt arbejde kan findes i:

 • Storyline i Jernalderlandsbyen
 • Arbejdsplan til projektorienteret undervisning 
 • Opstartshistorie
 • Øjebliksbilleder
 • Nøglespørgsmål

Se billeder mm. fra udgravningen, som danner baggrund for jernalderbyggeriet.

Arkæologisk udgravning af Vestergård
Flyfoto og kort
Vestergårds udgravning

Eleverne har brug for praktisk påklædning samt en lille ”rejsemadpakke” (10’er madpakke) + drikke.

Følgende madvarer skal medbringes:

 • ½ liter piskefløde
 • 3 porrer
 • 1 stor eller 2 små kyllinger
 • 1 bøtte honning

Overnatning:
Der er mulighed for at overnatte i shelters ved Jernalderlandsbyen og dermed kan man gennemføre to forløb og opleve både jernaldermenneskets dagligdag og en offerceremoni.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Historie
Efter 4. klasse

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv.

 • Kronologi, familie og fællesskaber samt livsgrundlag og produktion

Historiebrug: Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie.

 • Historiske scenarier 

Kanonpunkt: Kejser Augustus

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Guldager Jernalderlandsby, MYRTHUE
Guldager Stationsvej 105
6710 Esbjerg V
Undervisningsmateriale

Storyline i Jernalderlandsbyen

Pigenavne til jernalderen

Drengenavne jernalder

Arbejdsplan til projektorienteret undervisning

Nøglespørgsmål

Opstartshistorie

Øjebliksbilleder

Arkæologisk udgravning af Vestergaard

Flyfoto

Vestergaards udgravning

Billedlig gennemgang af jernalderforløb - til elever med særligt behov for forudsigelighed

Billedlig gennemgang af jernalderforløb - noter til læreren

Tilmelding

Ring eller mail til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tilmelding
Tlf.nr. 7616 8100