Gratis

Høst og afgrøder

Elever i kornmark

Beskrivelse

I dette forløb møder eleverne de mest almindelige kornsorter som fx: Byg, hvede, rug og havre. De lærer planterne at kende, mens de endnu står i jorden og vi skal beskrive dem ved rod, stængel, blad, aks og paryk. Vi taler sammen om hvad planterne lever af og kommer med eksempler på hvad vi anvender dem til i forskellige fødevarer.

Eleverne er med i marken, hvor de undersøger de forskellige kornsorter og høster til det videre arbejde i værkstedet. Her kan der males mel, bages, tegnes kerner og parykker, samt laves aftryk i saltdej.

Forberedelse

Snak med eleverne om høst og om forskellige typer af afgrøder.

Efterbehandling

Eleverne tegner, hvad de har oplevet.

Tag evt. fotos af aktiviteterne og kornsorterne i løbet af dagen og lad børnene lave deres egen bog om kornsorter.

Formål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Børnehaveklasse
Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen,

  • Årets gang
  • Bæredygtighed
  • Dyr og planter
  • Naturnysgerrig

Sprog: Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på

 

  • Samtale
  • Fortælling

MYRTHUEs læringstilbud og læringsrum benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Midtgård - et økologisk formidlingssted, MYRTHUE
Ravnsbjergvej 6
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100