Gratis

Høns (1.-2. klasse)

Dagsgamle kyllinger

Beskrivelse

På Midtgård har vi en hønserace, der hedder ”gammel dansk landrace”. Vores høns er økologiske og fritgående. Vi begynder dagen med at snakke om, hvad hønen er for et dyr og hvad den æder. Vi snakker også om hønens fordøjelse og bruger en plastikhøne, som viser hønens indre i et tværsnit. Her kan æggenes dannelse ses og følges. Vi undersøger og studerer hønsenes adfærd og udseende. Eleverne lærer at skelne mellem hane og høne, ved at se på deres indre og ydre opbygning samt deres adfærd.
Vi taler om rutinerne ved hønsehold og selvfølgelig hvorfor det er vigtigt, at vi lukker hønsene inde om natten.

Herefter skal gårdens økologiske høns fodres med korn. Hønsene kommer når vi kalder på dem. Vi går i hønsehuset og samler æg.

Bagefter ser vi på, hvordan ægget ser ud, hvor stærk skallen er, og hvordan det er kommet ud af hønen. Vi slår et æg ud og ser nærmere på indholdet.
Måske er der en kylling i ægget?

Rugeforløb over tre besøg:
Vi kan lægge æg i rugemaskine, som efterfølgende kan følges over ca. 21 dage. Æggenes udvikling følges og gennemlyses hver gang vi mødes.

Forløbet kan suppleres med tilberedning af hønsekødsuppe.

Der kan være betaling af råvarer. Dette skal aftales ved bookningen.

Formål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Natur/teknologi
Efter 2. kl.

Undersøgelse: Eleven kan udføre undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

  • Undersøgelse i naturfag
  • Mennesket
  • Vand, luft og vejr
  • Organismer

MYRTHUEs læringstilbud og læringsrum benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Midtgård - et økologisk formidlingssted, MYRTHUE
Ravnsbjergvej 6
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100