Gratis

Grænsesti-skole.dk

Beskrivelse

Grænsesti-skole.dk er et undervisningsmateriale, der indeholder tematiserede kildepakker, dilemmaer og opgaver til en cykel- eller gåtur i området langs den gamle grænse ved Vester Vedsted. Materialet udforsker det dansk-tyske forhold i perioden fra 1864 og helt op til i dag. Historien er fortalt ud fra en sydvestjysk vinkel, hvor lokalhistoriske kilder inddrages til belysning af den store historie.

Grænsesti-skole.dk er udviklet i et samarbejde mellem Byhistorisk Arkiv og MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring i anledning af etableringen af Grænsestien.

Mål

Undervisningsmaterialet henvender sig til udskolingen og imødekommer Fælles Mål efter 9. klasse i Historie. Alle tre kompetenceområder er i anvendelse - med hovedvægten på kildearbejde.

Materialet er tilrettelagt, så eleverne kan arbejde med en selvvalgt problemstilling, som de forsøger at belyse og besvare gennem udvalgte kilder. Disse kilder er samlede i forskellige, tematiserede kildepakker.

Materialet dækker kanonpunkt Genforeningen og kan kobles til Stormen på Dybbøl.

Derudover kan materialet benyttes til belysning og eksemplificering af nogle af problemstillinger, som Verdensmål 10 og 16 forsøger at løse.

F.eks. Delmål 10.3: 

Alle skal sikres lige muligheder, ligesom samfundsforårsaget uligheder skal reduceres, bl.a. ved at afskaffe diskriminerende love, politikker og skikke, og ved at fremme hensigtsmæssig lovgivning, politikker og foranstaltninger til at imødegå dette.

Undervisningsmaterialets form indhold kan med fordel også inddrages fagene tysk, samfundsfag og dansk.

Undervisningsmateriale
Tilmelding

Vælger du at bruge hele eller dele af materialet, må du meget gerne give os et praj derom på myrthue [at] esbjerg [dot] dk.

Oplysningen har udelukkende til formål at give os viden om brugen af materialet og turen.