Gratis

Gør en aktiv indsats for din lokale natur!

Beskrivelse

Vil jeres klasse gøre en forskel for naturen i Esbjerg Kommune, så har I chancen her. Udstyret som rigtige naturplejere drager I af sted med spader og ørnenæb for at hjælpe trængte planter og dyr. Jeres indsats vil gøre en forskel for birkemusen i Guldager Plantage og sådan et arbejde skaber sammenhold.

I Guldager Plantage findes biotoper, som trænger til hjælp. Lysåbne områder er garant for en variation af naturtyper. Et eksempel er det lille træ tørst, som er værtsplante for citronsommerfuglen. Når man fælder træer i en skov og planter tørst i stedet, så vil man gøre leveforholdene for citronsommerfuglen bedre: http://www.vestrehus.dk/Dyresider/Citronsommerfugl.htm

En dag i Guldager Plantage krydres med relevant formidling om fx invasive arter eller sjældne planter og dyr. Det er en dag, hvor vi får sved på panden, men også lærer nyt.

Vi sender gerne et oplæg til netop din dag – og giver efterfølgende bud på mulig opfølgning på klassen.

I forbindelse med forløbet vil vi komme i berøring med følgende Verdensmål:

15.5: Der skal tages omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelse af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.

Jeres naturplejeindsats støtter samtidig op om det arbejde den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening allerede udfører i området.

Forberedelse

Fortæl eleverne, hvad forløbet går ud på, så de mentalt er klædt på til dagen. Et eksempel på naturpleje kan være at plante tørst til citronsommerfuglen, læs mere derom på Vestre Hus' hjemmeside. Læs også gerne Naturstyrelsens beretning om Ensianblåfugl

Passende påklædning og en stor madpakke er en god idé – for det er hårdt arbejde. 

Efterbehandling

Eleverne kan optage video eller tage billeder undervejs, så de tilbage på skolen kan lave en film eller planche, der formidler, hvad formålet med dagen har været. Måske kan eleverne motivere andre til at gøre noget lignende. 

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Natur og teknologi
Efter 6. klasse

Undersøgelse: Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse

  • Natur og miljø

Biologi
Efter 9. klasse

Kommunikation: Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi

  • Formidling

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Guldager Naturskole, MYRTHUE
Guldager Stationsvej 105
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100