Gratis

Gæt en lort

Elever på vej med fyldte trillebøre

Beskrivelse

Vi skal i dette forløb undersøge dyrenes gødning.

Eleverne bruger alle deres sanser.
Vi skal finde ud af, hvad de æder og hvorfor lortene ser ud, som de gør.

Vi taler om hvordan gødning indgår i det økologiske landbrug og kort om begreberne økologi og bæredygtighed.

Herefter fodrer vi dyrene på Midtgård.

Forberedelse

Tal med eleverne om de husdyr, som er på Midtgård: Kaniner, høns, geder, får, heste, gris, ænder og gæs. 
Som inspiration kan I fx overveje at bruge Dyrefondets hæfte/pdf "Emil besøger Julie og dyrevennerne".

Efterbehandling

Eleverne tegner, hvad de har oplevet.
Tag evt. fotos af aktiviteterne og dyrene og lav en fotobog om forløbet.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Børnehaveklasse

Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen.

  • Årets gang
  • Dyr og planter
  • Bæredygtighed
  • Naturnysgerrig

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Midtgård - et økologisk formidlingssted, MYRTHUE
Ravnsbjergvej 6
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100