Gratis

Gådefulde verden - Naturvidenskabsfestival

Illustration: Niels Knudsen

Beskrivelse

MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring indbyder 3.-4. klasser til Naturvidenskabsfestival 2022, hvor temaet er:

FISK - FIND, FANG OG FLYD

Kom med til årets naturvidenskabsfestival på Myrthuegård. Her vil I deltage i spændende aktiviteter med undersøgelser og modelleringer.

Jeres klasse kommer forbi 3 værksteder med følgende temaer:

1. Hvaffor en fisk? 

Hvad er forskellen på fisk? - Dissektion og viden om fisk.

2. Fang en fisk!

Hvordan ser fisk ud? - Fang fisk i vandet og forsøg med svømmeblære.

3. Som en fisk i vandet.

Hvordan holder fisken sig flydende i vandet? - Lav jeres egen stop-motion film.

Dagsprogram:

08.15-08.30   Ankomst

08.30-08.45   Velkomst

08.45-10.00   Værksted 1

10.00-10.15   Pause

10.15-11.45   Værksted 2

11.45-12.15   Frokost

12.15-13.30   Værksted 3

13.30-14.00   Afrunding

Medbring: Madpakke, drikkedunk og praktisk tøj/sko, så I kan være ude hele dagen.

Forberedelse

Inden besøget kan I med fordel have arbejdet med fiskens indre og ydre opbygning og tilpasning.

I kan eventuelt inden besøget have arbejdet med denne opgave fra Mit Vadehav.

Efterbehandling

I kan efter besøget arbejde med denne opgave fra Mit Vadehav.

I kan også lave en foldebog med fakta om fisk. Find inspiration her.

Mål

NT efter 4. kl. - Undersøgelse

Eleven kan deltage i dissektion af dyr. Eleven har viden om sammenlignende anatomi.

Eleven kan opstille forventninger, der kan testes i undersøgelser. Eleven har viden om enkle undersøgelsers muligheder og begrænsninger.

NT efter 4. kl. - Modellering

Eleven kan med modeller fortælle om menneskers og dyrs indre og ydre opbygning. Eleven har viden om menneskers og dyrs indre og ydre opbygning.

MYRTHUEs læringstilbud og læringsrum benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Myrthuegård
Myrtuevej 39
6710 Esbjerg V
Undervisningsmateriale
Tilmelding

Tilmelding til MYRTHUE på mail eller tlf., senest d. 1. september. Først til mølle.

Tlf.nr. 7616 8100
Tilmeldingsfrist
01.09.2022