Freeze Frame

Beskrivelse

Freeze Frame – fotografiets betydning i hverdagen.

Med afsæt i elevernes egen billedverden og billedproduktion skal vi prøve at kredse os ind på hvordan vi omgiver os med billeder, hvilken måde de bliver brugt på og hvilke betydninger bliver de tillagt.

Vi befinder os i en højaccelereret visuel kultur. Billederne flimrer forbi. Vi skal forsøge at bremse dem, forstyrre dem og stoppe op og se på og forholde os til de billedstrømme som vi netop selv omgiver os med og er en del af. Intentionen er at skabe nye værker ud af billedmateriale som findes i forvejen samt at finde ud af hvad konteksten betyder for læsningen af et billede. Workshoppen slutter med en udstilling/fremvisning

Mål

Med afsæt i billedkunstfagets Fælles Mål kommer vi omkring følgende:

- Eleverne lærer at reflektere og sætte ord på den måde de selv bruger fotografi i hverdagen

- De får mulighed for at se på den verden de kender godt i et nyt perspektiv gennem deres kamera

- De præsenteres for relevante billedkunstnere som arbejder med fotografi

Vores workshops er alle baseret på en reflektion over de billeder vi kender, tilegnelse af viden om specifikke retninger indenfor billedkunst, og produktion af egne billeder indenfor forskellige medier.

Tilmelding

For yderligere information om indhold kontakt Kulturskolen

Tilmelding
Tlf.nr. 76166500