Gratis

Fra råuld til filtbold (børnehaveklasse)

Elever filter med råuld

Beskrivelse

Dette forløb er en opfølgning på ”Får som ressource”, og går mere i dybden med selve forarbejdningen af ulden.

Eleverne anvender råulden fra vores får og vi viser hvordan man kan arbejde med det.

Vi karter selv råulden på en håndkarte eller rullekarte og bruger det fine karteflor til at lave små bolde. Bolden skal filtes i lunt sæbevand. Her oplever eleverne processen fra at karte råuld til filtning i varmt vand, som giver en fin filtet bold, der tilmed kan hoppe. Denne arbejdsgang er en god sanselig oplevelse for eleverne, da de selv skal arbejde med filtbolden i sæbevandet.

Forberedelse

Tal med eleverne om husdyr og særlig fåret.
Tal også om, hvad tøj kan være fremstillet af: Uld, bomuld, nylon m.m.

Brug opgaverne i serien ”Får ved Vadehavet” fra mitvadehav.dk.

Mød op i praktisk fodtøj og tøj efter vejrforholdene. 

Efterbehandling

I kan evt. få råuld med hjem, som I selv kan lave forskellige uldting af. 

Formål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Børnehaveklasse
Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen.

  • Årets gang
  • Dyr og planter
  • Bæredygtighed

MYRTHUEs læringstilbud og læringsrum benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Midtgård - et økologisk formidlingssted, MYRTHUE
Ravnsbjergvej 6
6710 Esbjerg V
Undervisningsmateriale

Hent inspiration på mitvadehav.dk

Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100