Gratis

Fra fårefedt til tællelys (børnehaveklasse)

Lille lerskål med tændt tællelys

Beskrivelse

Dette forløb er en opfølgning på forløbet ”Fåret”, og her går vi i dybden med fårefedtet som energi- og lyskilde.

Eleverne får en oplevelse af, hvordan man tidligere kunne skabe en lyskilde ved at udnytte fåretællen og nogle få enkle ting, man havde til rådighed på landet. Børnene skal selv prøve at forme deres egen tællelampe af ler. Senere smelter vi fåretællen over bålet, mens vi finder lysesiv til vægerne i engen.

Aktiviteter

Snak med børnene om husdyr og særligt fåret. Læs og syng sange om fåret. Snak også om, hvad tøj kan være lavet af.

Forløbet er en opfølgning af ”Fåret” og I kan med fordel læse mere om fåret som en ressource i inspirationsmaterialet på www.MitVadehav.dk - se links nederst på siden.

Husk praktisk fodtøj og tøj efter vejrforholdene.

Efterbehandling

Eleverne kan tegne, male eller modellere får i ler.

Formål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Børnehaveklasse
Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen

  • Årets gang
  • Dyr og planter
  • Bæredygtighed
  • Naturnysgerrig

Myrthues læringstilbud og læringsrum benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Midtgård - et økologisk formidlingssted, MYRTHUE
Ravnsbjergvej 6
6710 Esbjerg V
Undervisningsmateriale

Få inspiration her:

Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100