Gratis

Fra barn til voksen

Beskrivelse

Hvornår er man egentlig voksen? Lad eleverne spejle deres eget liv i fortiden gennem et besøg på arkivet - der hvor de lokale og kulturhistoriske kilder har hjemme.

Ved hjælp af arkivets kilder kortlægger vi livet for en konkret indbygger i Ribe, og eleverne vurderer ved hjælp af kilderne, hvornår man egentlig blev voksen, hvis man var født i Ribe i 1865. Eleverne får bl.a. lov at undersøge en skudsmålsbog og gamle annoncer for konfirmationsudstyr. Undervejs kommer vi også ind på konfirmationer før og nu og levevilkår i 1800-tallet.

Det er en fordel, hvis eleverne har arbejdet med overgangsritualer inden besøget.

Mål

- at eleverne får kendskab til levevilkår i 1800-tallet, særligt overgangen fra barn til voksen

-at eleverne stifter bekendtskab med originale, historiske kilder

-at eleverne reflekterer over forskelle og ligheder mellem det at blive voksen i 1800-tallet og i deres egen tid

Forløbet bidrager til følgende kompetencemål for faget Historie:

Efter 6. klasse: 

Kildearbejde: Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkninger af fortiden.

  • Historiske problemstillinger
  • Kildeanalyse
Sted
Ribe Byhistoriske Arkiv
Simon Hansens Vej 1
6760 Ribe
Tilmelding

Aftales i god tid med Ribe Byhistoriske Arkiv

Tlf.nr. Tlf.nr. 76167660