Gratis

Forårstegn

Tapning af birkesaft fra birketræ

Beskrivelse

I forløbet Forårstegn på Guldager Naturskole vil eleverne lære om forårstegn i naturen. Vi vil bl.a. arbejde med fugle og andre forårstegn som anemone, ask, aurora, bøg, eg og frøæg. 

Som opstart snakker vi årstid, temperatur, nedbør samt vind- og lysforhold. Dernæst går vi i skoven og kigger på forårstegn. Her laver vi forskellige aktiviteter ift. måned, vejr og klassetrin, og eleverne får mulighed for selv at foretage målinger.

Naturvejlederne sammensætter et program, der passer til dagen, men er der noget specielt, I gerne vil beskæftige jer med, må I meget gerne nævne det. 

Forberedelse

I kan snakke forårstegn på skolen. Der findes en del materiale på nettet, og vi kan sende materiale på forhånd. Hvis børnene følger forårstegn ved skolen, kan det være en fin optakt til besøget.

I kan kigge på forårsplanter i skoven ved skolen.

I kan lytte til fuglenes sang.

Vi kan arrangere at I kan smage på birkesaft herude, hvis I ikke har prøvet det på skolen. Det skal blot aftales på forhånd. 

Efterbehandling

Hvis I fortsætter med at lede efter forårstegn i nærområdet, kan besøget på naturskolen være udgangspunkt.

I kan også flette et bulgarsk forårsbånd på skolen i billedkunst.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensmål:

Natur/teknologi

Efter 2. klasse

Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

  • Undersøgelser i naturfag
  • Organismer
  • Vand, luft og vejr

Efter 4. klasse

Undersøgelse: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger

  • Naturen lokalt og globalt
  • Vand, luft og vejr

Efter 6. klasse

Undersøgelse: Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse

  • Natur og miljø

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Guldager Naturskole, MYRTHUE
Guldager Stationsvej 105
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100