Gratis

Fokus på forfatter og genre

Beskrivelse

Måske lige dét forløb du mangler i din undervisning? Tag en tur på biblioteket i selskab med forfattere og genrebegrebet.

Det kunne være med Mette Finderups bøger og fantasygenren eller Benni Bødkers bøger og gyset. Og der er mange andre muligheder. I udgangspunktet kommer der ikke en forfatter på besøg, men i visse tilfælde kan det være en mulighed.

Grundideen er, at eleverne både skal få mere viden om en bestemt forfatter, forfatterens samtid, baggrund og måde at skrive på, og hvordan forfatteren bruger genren som et greb til at indfange læseren.

Besøget bliver en blanding af oplæg fra bibliotekaren, søgeøvelser i relevante databaser og lidt græsning blandt bogreolerne.

Efter forløbet er der afsat tid til udlån, hvor eleverne kan få hjælp til at låne bøger.

Forberedelse

Vi anbefaler, at eleverne på forhånd har valgt en eller flere forfattere, de ønsker at arbejde med – eller at du som lærer tænker, at netop dette tilbud passer ind i dit undervisningsforløb.

Elever, der ikke er oprettet som lånere på biblioteket, skal have en indmeldelsesblanket, der er underskrevet af deres forældre eller værge. Dette kan ske via NemID eller ved at aflevere en printet indmeldelsesblanket på biblioteket.

Eleverne skal huske at medbringe sundhedskort.

Efterbehandling

Efter besøget kan I arbejde videre med forfatteren og genren. Så næste gang I støder på en tekst, har I måske værktøjerne til at putte teksten i en genrekasse?

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Dansk

Efter 4. klassetrin:

Fortolkning: Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.

  • Perspektivering

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer.

  • Respons

Efter 9. klassetrin:

Læsning: Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst.

  • Forberedelse

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

  • Respons

Lyst til flere forløb?

De elever, der har lyst, kunne efterfølgende besøge bibliotekets filmværksted (se forløbet Filmskaber) og producere en lille bogtrailer til en af forfatterens bøger (enten som stop motion eller almindelig film) eller en kort podcast om en specifik forfatter eller genre. Biblioteket tilbyder teknisk hjælp.

Sted
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Nørregade 19
6700 Esbjerg
Tilmelding

Kontakt biblioteket og oplys:

- Skole og afdeling

- Årgang og antal elever

- Kontaktperson, telefonnr. og træffetidspunkt

- Hvilket bibliotek I ønsker at besøge.

Tlf.nr. 76162000