Gratis

Fødekæder, fotosyntese og filtration

Beskrivelse

På en tur til Vadehavet finder vi dyr og alger. Vi snakker om deres placering i fødekæden og tager nogle af dem med hjem som forsøgsorganismer. Tilbage på centret går vi i naturskolen, hvor vi kigger på mikro-alger i mikroskop. Vi sætter et fotosyntese forsøg over at køre, samt sætter et blåmuslingefiltrationsforsøg over inden vi går i udstillingen. I udstillingen ser vi på livet i Vadehavet og repeterer de forskellige fødekæder og dyrenes placering i dem.

Vi slutter dagen af med at evaluere på de resultater, vi får ud at vores to forsøg med hhv. fotosyntese og filtration.

Forberedelse

Forbered jer gerne på besøget på VADEHAVSCENTRET ved at bruge opgaver fra mitvadehav.dk. Fx kan I bruge opgaven “Fødekæder i Vadehavet” eller “Det frodige Vadehav”

Efterbehandling

Efter besøget kan I derhjemme arbejde videre med opgaver fra mitvadehav.dk, eller lave små præsentationer omkring fødekæder og fotosyntesen i Vadehavet.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Natur/teknologi

Efter 6. klassetrin

Undersøgelse:
Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse

  • Undersøgelser i naturfag
  • Natur og miljø

Modellering:
Eleven kan designe enkle modeller

  • Natur og miljø

Kommunikation:
Eleven kan kommunikere om natur og teknologi

  • Ordkendskab

I VADEHAVSCENTRETs undervisningsforløb arbejder eleverne med viden gennem oplevelser. Eleverne stiller selv spørgsmål og undersøger dagens emne gennem forsøg, aktiviteter og leg. Viden om Vadehavet og gode naturoplevelser er i fokus.

Sted
Vadehavscentret
Okholmvej 5
6760 Ribe
Undervisningsmateriale
Tilmelding

Skriv en mail til info@vadehavscentret.dk for forespørgsel på tur.

Følgende oplysninger ønskes oplyst:

  • Ønsket tur, samt dato for hvornår turen ønskes afholdt
  • Skolens navn, antal elever og lærere samt klassetrin
  • Navn, e-mail og tlf.-nr. på kontaktperson
  • Skolens adresse

I må også gerne ringe til os på tlf. 75446161 og høre mere eller bestille en tur.