Gratis

Fællesskab og teambuilding i børnehøjde

Foto af legende drenge i skov

Beskrivelse

En dag med yoga, mindfulness, bevægelse og lege, der styrker sammenholdet – og sætter fokus på forskellighed (dreng/pigeproblematikker) samt ansvarlighed.

Ved hjælp af enkle øvelser lærer eleverne, hvor vigtigt det er at være i kontakt med deres egen krop – og hvor vigtigt det er at være sund og ”stærk”. Eleverne erfarer også, hvor vigtigt det er at respektere andre.

I MYRTHUEs arbejdsfelter er styrkelse af fællesskab og teambuilding samt den gode oplevelse en del af vores arbejdsfelter, så her har vi mulighed for at bidrage i vores formidling.

Vi differentierer ift. klassetrinnet. Vi vil gerne vide, om der er specifikke forhold, vi skal tage i betragtning/tage hensyn til.

Forberedelse

Det er selvfølgelig en god idé, hvis I har arbejdet med kammeratskab og samarbejde på skolen inden besøget.

Efterbehandling

I kan diskutere forløbet herude – og kommer I 2 gange, kan vi samle op på de spørgsmål, I måtte have.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende mål:

0.-3. klasse: Eleven er opmærksom på andre end sig selv og vælger forskellige kammerater og forstår samtidig, at andre ikke er som dem.

Eleven lytter aktivt, deltager aktivt i gruppen og er en god støtte for sine klassekammerater. Samtidig arbejder eleven sammen med mange forskellige kammerater og er på den måde med til at løse konflikter.

4.-6. klasse: Eleven kan tale med alle og respekterer, at andre kan have andre behov. Eleven kan være sammen med andre, der har en anden mening, baggrund og køn.

Eleven kan arbejde med alle og bidrager med det bedste vedkommende kan. Eleven er god til at få gruppearbejdet til at fungere og respekterer andres forslag og ideer.

7.-9. klasse: Eleven respekterer alle og er god til at indgå i samarbejde, hvor andres viden og holdninger anvendes. Samtidig opsøger eleven udfordringer i sit valg af samarbejdspartnere.

Med inspiration fra Hældagerskolen, Nørremarksvej 157, 7120 Vejle Øst.

MYRTHUEs læringstilbud og læringsrum benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Guldager Naturskole, MYRTHUE
Guldager Stationsvej 105
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100