Gratis

Får (børnehaveklasse)

Får

Beskrivelse

På Midtgårds marker har vi en lille fåreflok. De går ude næsten hele året rundt, og alt efter årstiden vil jeres besøg indeholde fodring og pasning af fårene samt årstidens aktuelle gøremål. Fx læmmer dyrene i marts/april og klippes to gange om året.
Når I ankommer, byder vi velkommen og giver en introduktion til dagen, og snakker med børnene om, hvordan vi omgås dyrene.

Herefter går vi rundt til dyrene, hvor børnene kommer helt tæt på fårene og oplever hvordan dyrenes uld føles og lugter.

Vi bruger forskellige genstande fra vores ”fårekasse” som inspiration til at snakke om, hvad vi mennesker bruger fåret til.

Vi har også andre tilbud om får, som I kan supplere med eller benytte senere:

  • Fra råuld til filtbold
  • Fra fårefedt til tællelys

(Fårene klippes to gange årligt, og tidspunktet for fåreklipningen annonceres først kort tid inden aktiviteten bliver afviklet.)

Aktiviteter

Snak med børnene om husdyr og særligt fåret. Læs og syng sange om fåret. Snak også om, hvad tøj kan være lavet af.

I kan med fordel læse mere om fåret som en ressource i inspirationsmaterialet på www.MitVadehav.dk - se links nederst på siden.

Husk praktisk fodtøj og tøj efter vejrforholdene.

Forberedelse

Find flere fakta om får her.

Efterbehandling

Eleverne kan tegne, male eller modellere får i ler.
 

Kan suppleres med et af følgende forløb:

  • Fra råuld til filtbold
  • Fra fårefedt til tællelys

Formål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Børnehaveklasse
Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen

  • Årets gang
  • Dyr og planter
  • Bæredygtighed
  • Naturnysgerrig

Myrthues læringstilbud og læringsrum benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Midtgård - et økologisk formidlingssted, MYRTHUE
Ravnsbjergvej 6
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100