Gratis

Får (1.-2. klasse)

Børn mærker på fårets uld

Beskrivelse

På Midtgårds marker har vi en lille fåreflok. De går ude næsten hele året rundt, og alt efter årstiden vil jeres besøg indeholde fodring og pasning af fårene samt årstidens aktuelle gøremål. Fx læmmer dyrene i marts/april og klippes to gange om året.
Når I ankommer, byder vi velkommen og giver en introduktion til dagen, og snakker med børnene om, hvordan vi omgås dyrene.

Herefter går vi rundt til dyrene, hvor børnene kommer helt tæt på fårene og oplever hvordan dyrenes uld føles og lugter.

Vi bruger forskellige genstande fra vores ”fårekasse” som inspiration til at snakke om, hvad vi mennesker bruger fåret til.

Vi har også andre tilbud om får, som I kan supplere med eller benytte senere:

  • Fra råuld til filtbold
  • Fra fårefedt til tællelys

(Fårene klippes to gange årligt, og tidspunktet for fåreklipningen annonceres først kort tid inden aktiviteten bliver afviklet.)

Forberedelse

Tal med eleverne om husdyr og får. Brug opgaverne i serien ”Får ved Vadehavet” fra mitvadehav.dk, særligt ”Får ved Vadehavet - grubletegning eller grublebilleder”.

Mød op i praktisk fodtøj og tøj efter vejrforhold.

Efterbehandling

Eleverne kan tegne, hvad de har oplevet i løbet af dagen.

Tag evt. foto af dagen og lad eleverne lave deres egen fårebog. I kan også få råuld med hjem til lave forskellige uldting af.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Natur/Teknologi

Efter 2. kl

Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

  • Undersøgelse i naturfag
  • Mennesket
  • Organismer

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Midtgård - et økologisk formidlingssted, MYRTHUE
Ravnsbjergvej 6
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100