Gratis

Evolution og økosystemer (7.-9. klasse)

Beskrivelse

Vi tager på tur ud til Vadehavet for at lave feltarbejde i form af en kvalitativ undersøgelse af artsammensætning på flere biotoper i det økosystem, som Vadehavet er.

Tilbage på Vadehavscentret går vi i naturskolen, hvor eleverne artsbestemmer dyrene fra de forskellige biotoper, og ser på hvilke forskelle der er i artssammensætningen og om der er nogle tilpasninger til dyrenes forskellige levesteder.

Eleverne skal i naturskolen besvare spørgsmål omkring dyrenes udseende, dyrenes familiære tilhørsforhold og den evolution, der er sket for at forskellige dyrearter er endt som de er, samt hvorfor nogle af arterne ligner hinanden.

Disse spørgsmål kan danne baggrund for en hjemmeopgave omkring evolution og økosystemer.

Forberedelse

Forbered jer gerne på besøget på VADEHAVSCENTRET ved at bruge opgaver fra mitvadehav.dk. Fx kan I bruge opgaven “Det frodige Vadehav”

Efterbehandling

Efter besøget kan I derhjemme arbejde videre med opgaver fra mitvadehav.dk, eller eleverne kan udarbejde en opgave omkring evolution og økosystemer.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Biologi

Efter 9. klassetrin

Undersøgelse:
Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi

  • Økosystemer
  • Evolution

Modellering:

Eleven kan anvende og vurdere modeller i biologi

  • Evolution

Kommunikation:
Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi

  • Ordkendskab

I VADEHAVSCENTRETs undervisningsforløb arbejder eleverne med viden gennem oplevelser. Eleverne stiller selv spørgsmål og undersøger dagens emne gennem forsøg, aktiviteter og leg. Viden om Vadehavet og gode naturoplevelser er i fokus.

Sted
Vadehavscentret
Okholmvej 5
6760 Ribe
Undervisningsmateriale
Tilmelding

Skriv en mail til info [at] vadehavscentret [dot] dk for forespørgsel på tur.

Følgende oplysninger ønskes oplyst:

  • Ønsket tur, samt dato for hvornår turen ønskes afholdt
  • Skolens navn, antal elever og lærere samt klassetrin
  • Navn, e-mail og tlf.-nr. på kontaktperson
  • Skolens adresse

I må også gerne ringe til os på tlf. 75446161 og høre mere eller bestille en tur.