DRIFT – mellem sansning og data

Beskrivelse

Tør du udfordre dine elever på deres modelleringskompetence? Har du mod på at lade kunst inspirere din naturfagsundervisning?

Så book et forløb i Thorbjørn Laustens udstilling DRIFT – mellem sansning og data.

Forløbet består af:

– et besøg i udstillingsrummet med både refleksioner, samtaler og øvelser (1 time)

– efterbearbejdning på skolen, hvor I arbejder digitalt med at omsætte og visualisere data indsamlet i undervisningen med inspiration fra Thorbjørn Lausten (minimum 3 - 4 lektioner)

 

Læs om udstillingen her: 

https://www.eskum.dk/portfolio-items/thorbjoern-lausten-drift/

Aktiviteter

Dialoger og øvelser i udstillingsrummet med fokus på at begribe og diskutere Thorbjørn Laustens visualiseringer af marine og atmosfæriske data fra to vidt forskellige geografiske områder. Lausten undersøger, hvordan kunsten kan omsætte videnskabelige data, som ellers er utilgængelige for vores sanseapparat. Og hvordan vi ser og fortolker data.

Forberedelse

Forløbet kan forberedes ved at udvælge de data, som klassen ønsker at arbejde videre med i elevernes egne digitale visualiseringsprocesser. Dette er dog ikke en forudsætning for udstillingsbesøget.

Efterbehandling

Museet udvikler en enkel digital platform, som eleverne kan arbejde videre med på skolen. Her skal de omsætte og visualisere forskellige data indsamlet i undervisningen med inspiration fra Thorbjørn Lausten. De færdige modeller/billeder kan gemmes og skrives ud.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder fra naturfagene:

Undersøgelse

Undersøgelser i naturfag

- Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold.

- Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger.

Modellering

Modellering i naturfag

- Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag.

- Eleven har viden om modellering i naturfag.

- Eleven kan vælge modeller efter formål.

- Eleven har viden om karakteristika ved modeller i naturfag.

- Eleven kan vurdere modellers anvendelighed og begrænsninger.

- Eleven har viden om vurderingskriterier for modeller i naturfag.

Perspektivering

Perspektivering i naturfag

- Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden.

- Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold.

Kommunikation

Formidling

- Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier

- Eleven har viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold.

Sted
Esbjerg Kunstmuseum
Havnegade 20
6700 Esbjerg
Tilmelding

Kontakt museumsinspektør Birgitte Ørom

Tlf.nr. 75130211