Gratis

Dissektion (7.-9. klasse)

Beskrivelse

I dette forløb undersøger eleverne et udvalgt dyrs anatomi og tilpasninger til det miljø det lever i. Dyret kan være fx en fisk eller en fugl, eller et andet dyr vi har til rådighed på dagen.

Eleverne starter med at undersøge dyrets ydre og prøve at forklare dets morfologiske tilpasninger til levestedet. Herefter dissekerer eleverne dyret og undersøger de indre organer og snakker om deres funktion. Efter dissektionen samler vi op på vores undersøgelser - og vi tager en snak om dyrenes tilpasninger og den evolution, der har ført til at dyrene ser ud som de gør.

Aktiviteter

Hvis forløbet laves på VADEHAVSCENTRET, kan det kombineres med en tur ud til Vadehavet, for at tælle fugle.

Forberedelse

Forbered jer gerne på besøget på VADEHAVSCENTRET ved at bruge opgaver fra mitvadehav.dk. F.eks. kan eleverne arbejde med evolution og snakke om forskellige dyrearters tilpasninger til deres levesteder, ved at tage udgangspunkt i Faktaark om bunddyr og fugle.

Efterbehandling

Efter besøget kan I derhjemme arbejde videre med opgaver fra mitvadehav.dk eller eleverne kan udarbejde en rapport over deres undersøgelse, hvor de beskriver dissektion-dyrets fysiologi og forskellige morfologiske tilpasninger til levestedet.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Biologi

Efter 9. klassetrin

Undersøgelse:
Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi

  • Evolution
  • Økosystemer
  • Krop og sundhed

Modellering:
Eleven kan anvende og vurdere modeller i biologi

  • Evolution

I VADEHAVSCENTRETs undervisningsforløb arbejder eleverne med viden gennem oplevelser. Eleverne stiller selv spørgsmål og undersøger dagens emne gennem forsøg, aktiviteter og leg. Viden om Vadehavet og gode naturoplevelser i fokus.

Sted
Vadehavscentret
Okholmvej 5
6760 Ribe
Undervisningsmateriale
Tilmelding

Skriv en mail til info@vadehavscentret.dk for forespørgsel på tur.

Følgende oplysninger ønskes oplyst:

  • Ønsket tur, samt dato for hvornår turen ønskes afholdt
  • Skolens navn, antal elever og lærere samt klassetrin
  • Navn, e-mail og tlf.-nr. på kontaktperson
  • Skolens adresse

I må også gerne ringe til os på tlf. 75446161 og høre mere eller bestille en tur.