Gratis

Dialogbaseret oplæg om rygning

Beskrivelse

Få et dialogbaseret oplæg om:

- Flertalsmisforståelse

- Tobakkens historie

- Kortsigtede konsekvenser

- Rygning i tal

- Hvor oplever I røg?

- Nikotin

- Afhængighed

- Sandt eller falsk med snus

- Tobakkens industri

Mål

Overordnede mål for forløbet:

At eleverne opnår kendskab til tobakkens historie 
At give eleverne læring om rygnings påvirkning af kroppen  
At eleverne stifter bekendtskab med begreberne nikotin, afhængighed og forskellige tobaksformer 

Fællesmål for faget biologi:

(Efter 9.klassetrin)

Kompetencemål:

Perspektivering

Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

 

 

Fællesmål for faget idræt:

(Efter 9.klassetrin)

 

Krop, træning og trivsel

Eleven kan vurdere samspil mellem krop, træning og trivsel i et aktuelt og fremtidigt perspektiv

 

Sted

Besøg på jeres skole.

Tilmelding

Tilmelding sker gennem:

Maria Work Guldbrandt

Sundhed og omsorg

(Skolens sundhedsplejerske vil af Sundhedscenteret, blive orienteret ved et booket oplæg.)

 

Tlf.nr. 51166871