Gratis

Dialogbaseret oplæg om mental sundhed

Beskrivelse

Få et dialogbaseret oplæg om:

- Hvad er mental sundhed?

- Hvilke udfordringer kan man have som ung?

- Selvværd/selvtillid

- Vær-dig

- Sociale medier

- Balance i hverdagen (dit ur, dit batteri)

- ABC

Mål

Overordnede mål for forløbet:

At eleverne opnår kendskab til de udfordringer, de kan møde som unge
At give eleverne læring om vigtigheden af egen selvopfattelse
At eleverne stifter bekendtskab med de forskellige sociale medier og deres indflydelse på vores selvværd/selvtillid

Fællesmål for faget dansk:

(Efter 9.klassetrin)

Kompetencemål:

Kommunikation

Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer

It og kommunikation

 

Sted
Erhvervsplaymaker

Besøg på jeres skole.

Tilmelding

Tilmelding sker gennem:

Maria Work Guldbrandt

Sundhed og Omsorg

(Skolens sundhedsplejerske vil af Sundhedscenteret, blive orienteret ved et booket oplæg.)

Tlf.nr. 51166871