Gratis

Dialogbaseret oplæg om kost og ernæring

Beskrivelse

Få et dialogbaseret oplæg om:

- De officielle kostråd

- Giv madpakken en hånd

- Skjult sukker

- Kender du mærkerne?

- Energibalance

- Fysisk aktivitet

Mål

Overordnede mål for forløbet:

At opnå kendskab til kostrådene
At give eleverne læring om energibalance
At eleverne stifter bekendtskab med de forskellige mærker på varedeklerationer 

Fællesmål for faget Madkundskab:

Mad og sundhed

Ernæring og energibehov

 

Fødevarebevidsthed

Madvaredeklarationer og fødevaremærkninger

 

Sted

Besøg på jeres skole.

Tilmelding

Tilmelding sker til:

Maria Work Guldbrandt

Sundhed og omsorg

(Skolens sundhedsplejerske vil af Sundhedscenteret, blive orienteret ved et booket oplæg.)

 

Tlf.nr. 51166871