Gratis

Den digitale butik - Føtex

Beskrivelse

I samarbejde med DA åben virksomhed tilbydes følgende forløb

Alle har været i en butik, men hvordan bruger Føtex Esbjerg data til planlægning, og hvordan kan automatiske prognoser (automatisk disponering) hjælpe med at styre varebestilling, lagerbeholdning, vagtplaner m.v.? Igennem dette undervisningsforløb i Matematik, vil eleverne få en forståelse for vigtigheden af databearbejdning, og hvordan man kan bruge matematiske modeller til at regne på, hvad der kommer til at ske i virkeligheden.

Undervisningsforløbet er udviklet til Matematik på 7.-9. årgang. Det opfylder en række Fælles Mål i Matematik inden for Modellering og Kommunikation og bidrager endvidere til opfyldelse af målene i faget Uddannelse & job. Som en del af undervisningsforløbet besøger klassen en detailbutik, hvor de får et hands-on indtryk af, hvordan det, de lærer i klassen, hver dag bruges i verden omkring os. Samtidig stifter eleverne bekendtskab med jobfunktioner, uddannelser og karriereveje i detailhandlen og en almen viden om det private erhvervsliv og dermed det samfund, de indgår i.

Når klassen har gennemført dette forløb, kan de:

 • Forklare, hvad Automatisk Disponering er.
 • Give eksempler på, hvilke data, der bliver registreret i forbindelse med Automatisk Disponering.
 • Udvælge data og variable til at opstille en matematisk model for Automatisk Disponering.
 • Oprette en model i et regneark med data og regnearksformler, så den kan simulere automatisk disponering af et antal varer i en butik (Modellering).
 • Formidle den nye viden om Automatisk Disponering og den matematiske model i regnearket i en skærmoptagelse (Kommunikation).
Aktiviteter

Undervisningsforløbet har et omfang på 8 lektioner på skolen á 45 minutter. Dertil kommer besøget i butikken, der varer 1 time ekskl. transport.

Forberedelse

Chancen for, at besøget bliver en god oplevelse for alle parter, stiger betragteligt, hvis eleverne er godt forberedte og kender planen for besøget. I højre side finder du Lærervejledningen, hvor du blandt andet kan læse mere om undervisningsforløbet og forberedelserne til besøget i butikken. Butikken har fået en tilsvarende vejledning. Den kan du også se i højre side. 

Formål

Den faglige baggrundsviden, opgaveløsningen og virksomhedsbesøget bidrager til opfyldelse af en række Fælles Mål for faget Matematik på 3. trinforløb – 7. til 9. klassetrin – samt det timeløse fag Uddannelse og Job.

Modellering

 • Eleven kan afgrænse problemstillinger fra omverdenen i forbindelse med opstilling af en matematisk model
 • Eleven har viden om strukturering og afgrænsning af problemstillinger fra omverdenen
 • Eleven kan gennemføre modelleringsprocesser, herunder med inddragelse af digital simulering
 • Eleven har viden om elementer i modelleringsprocesser og digitale værktøjer, der kan understøtte simulering
 • Eleven kan vurdere matematiske modeller
 • Eleven har viden om kriterier til vurdering af matematiske modeller

Kommunikation

 • Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt med og om matematik med faglig præcision
 • Eleven har viden om fagord og begreber samt enkelt matematisk symbolsprog
 • Eleven kan kritisk søge matematisk information, herunder med digitale medier
 • Eleven har viden om informationssøgning og vurdering af kilder
 • Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt om matematik på forskellige niveauer af faglig præcision
 • Eleven har viden om afsender og modtager forhold i faglig kommunikation

Formler og algebraiske udtryk

 • Eleven kan beskrive sammenhænge mellem enkle algebraiske udtryk og geometriske repræsentationer
 • Eleven har viden om geometriske repræsentationer for algebraiske udtryk
 • Eleven kan udføre omskrivninger og beregninger med variable
 • Eleven har viden om metoder til omskrivninger og beregninger med variable, herunder med digitale værktøjer
 • Eleven kan sammenligne algebraiske udtryk
 • Eleven har viden om regler for regning med reelle tal
Sted
Føtex Esbjerg
Kronprinsensgade 1, 3
6700 Esbjerg
Undervisningsmateriale

Lærervejledning

Lærerark

Elevark