Gratis

Byvandring: Ribe som købstad

Georg Braun og F. Hogenbergs kort af Ribe set fra nord. Fra Braun: Theatrum urbium.R04865-109

Beskrivelse

Byvandring i Ribe. Med Ribe som eksempel belyses købstædernes historie, herunder forandringer i handelsmønsteret, forholdet mellem land og by samt administrationsbyens betydning.

Mål

- At eleverne får kendskab til købstædernes funktion og historie.

- At eleverne oplever byrummets spor efter Ribes glansperiode som købstad.

Byvandringen bidrager til følgende kompetencemål for faget historie:

Efter 6. klassetrin

Kronologi og sammenhænge: Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder

  • Det lokale, regionale og globale

Efter 9. klassetrin

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

  • Det lokale, regionale og globale
Sted
Ribe Byhistoriske Arkiv
Simon Hansens Vej 1
6760 Ribe
Tilmelding

Aftales i god tid med Ribe Byhistoriske Arkiv

Tlf.nr. 7616 7660