Gratis

Byvandring: Industrialiseringen i Ribe

Beskrivelse

I dag er Ribe ikke en udpræget industriby, men byen kan alligevel fremvise alle de centrale træk fra den tidlige industrialisering. Hovedvægten ligger på perioden 1848-1920. Kan også tilbydes som foredrag med billeder.

Mål

- At eleverne får kendskab til industrialisering og urbanisering.

- At eleverne oplever byrummets spor efter industrialiseringen.

Byvandringen bidrager til følgende kompetencemål for faget Historie:

Efter 9. klassetrin

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

  • Det lokale, regionale og globale
Sted
Ribe Station
Dagmarsgade 16
6760 Ribe

Vi mødes på forsiden af banegårdsbygningen - IKKE perronsiden.

Tilmelding

Aftales i god tid med Ribe Byhistoriske Arkiv

Tlf.nr. 76167660