Gratis

BondeBisseBorger.dk

Beskrivelse

BondeBisseBorger.dk er et undervisningsmateriale om den forandring, anlæggelsen af Esbjerg Havn medførte for Sydvestjylland.

Materialet henvender sig til grundskolens overbygning og er komplet med kildetekster, værktøjskasse og lærervejledning. Forløb kan med fordel planlægges med en særligt tilrettelagt byvandring.

BondeBisseBorger.dk er udviklet i et samarbejde mellem Byhistorisk Arkiv og MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring i anledning af Esbjerg Havns 150-års jubilæum.

Mål

At give eleverne kendskab til den lokale historie sat ind en national ramme.

At arbejde med lokale kilder

At få indsigt i væsentlige, nationale forandringer i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet såsom urbaniseringen, andelsbevægelsen, fagbevægelsen og industrialiseringen.

Forløbet berører kanonpunkterne ”Stormen på Dybbøl”, ”Grundlov og Systemskifte” samt ”Slaget på Fælleden”.

Undervisningsmaterialet henvender sig til udskolingen og imødekommer Fællesmål efter 9. klasse i historie. Alle tre kompetenceområder er i anvendelse - med hovedvægten på kildearbejde.

Materialet er tilrettelagt, så eleverne arbejder med en selvvalgt problemstilling, som de forsøger at belyse og besvare gennem udvalgte kilder. Disse kilder er samlede i forskellige, tematiserede kildepakker.

Undervisningsmateriale

Kildetekster, værktøjskasse og lærervejledning finder du på BondeBisseBorger.dk

Tilmelding

Byvandringerne aftales i god tid med Ribe Byhistoriske Arkiv.

HUSK når du bestiller at gøre opmærksom på, at byvandringen er en del af BondeBisseBorger.dk

Tlf.nr. 76167660