Gratis

Bliv klar til Naturfagsmaraton

Elever laver teknologiske forsøg

Beskrivelse

Skal dine elever deltage i Naturfagsmaraton?

Så er her en oplagt chance for at komme rigtig godt fra start samt forstå udfordringerne og engineering som arbejdsmetode. 

I løbet af dagen hjælpes eleverne til at forstå de forskellige udfordringer, og de præsenteres for materialer, som kan hjælpe ideerne på vej. 
Engineering-metoden fordrer høj grad af involvering fra elevernes side, og her er det rart at komme godt i gang med en hel dags fordybelse. 

På dagen når vi at forstå udfordringerne, lave undersøgelser og idégenerere lidt, men resten af arbejdet fortsætter hjemme på skolen frem mod konkurrencedagen.

Forberedelse

Det er en stor fordel, hvis eleverne allerede er inddelt i grupper og har overordnet kendskab til deres udfordringer - fx have været inde på Naturfagsmaraton hjemmesiden og set filmene, som forklarer deres udfordringer.

Efterbehandling

Efter dagen i Ideværkstedet er eleverne klar til selv at fortsætte arbejdet med udfordringerne hjemme på egen skole. 

Mål

At eleverne stifter bekendtskab med engineering-metoden og bliver klar til selv at løse udfordringerne fra Naturfagsmaraton.

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Natur/teknologi

Efter 6. klasse:

Undersøgelser: Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse

  • Undersøgelser i naturfag

Modellering: Eleven kan designe enkle modeller

  • Modellering i naturfag

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Ideværkstedet, MYRTHUE
Skolebakken 166
6705 Esbjerg Ø
Undervisningsmateriale

Se evt. hjemmesiden til Naturfagsmaraton

Tilmelding
Tlf.nr. 76 16 81 00