Gratis

Billedforedrag: Ost og flødeis

Beskrivelse

Med udgangspunkt i det nu nedlagte mejeri i Ribe, Andelsmejeriet Riberhus, fortælles historien om andelsbevægelsen. Foredraget ledsages af billeder.

Mål

- At eleverne får kendskab til andelsbevægelse og urbanisering.

Byvandringen bidrager til følgende kompetencemål for faget Historie:

Efter 9. klassetrin

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

  • Det lokale, regionale og globale
Sted
Ribe Byhistoriske Arkiv
Simon Hansens Vej 1
6760 Ribe

Vi mødes på forsiden af banegårdsbygningen - IKKE perronsiden.

Tilmelding

Aftales i god tid med Ribe Byhistoriske Arkiv

Tlf.nr. 76167660