Billeder, der fortæller historier

Beskrivelse

Sammen arbejder vi med forskellige redskaber og strategier til billedanalyse og taler om, hvordan kunstværker bliver til, hvorfor de ser ud som de gør, hvilke historier, de fortæller og hvad de betyder - i dag såvel som i tidligere tider. Forløbet kan justeres efter alderstrin. 

Mål

Dansk
Færdigheds- og vidensmål (efter 9. klassetrin):
Fortolkning:
•Eleven kan formulere egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog
•Eleven har viden om æstetisk sprogbrug

•Eleven kan reflekteret indleve sig i tekstens univers som grundlag for fortolkning
•Eleven har viden om fortolkningsorienterede læsestrategier

•Eleven kan sætte tekster i perspektiv til litterær og kulturel tradition og udvikling gennem litteraturhistorisk
læsning og Dansk litteraturs kanon
•Eleven har viden om kulturelle og litterære perioder og Dansk litteraturs kanon

Billedkunst:
Færdigheds- og vidensmål (efter 5. klassetrin):
Billedanalyse:
•Eleven kan kategorisere ud fra centrale perioder
•Eleven har viden om stilarter og formsprog

•Eleven kan genrebestemme billeder
•Eleven har viden om billedkulturens billedgenrer

•Eleven kan analysere synsvinklers betydning i billeder
•Eleven har viden om fugle-, frø- og normalperspektiv

•Eleven kan vælge mellem forskellige optikker i billedanalysen
•Eleven har viden om blikpositioner

Billedkunst - valgfag
Færdigheds- og vidensmål (efter 7./8./9. klassetrin):
Billedanalyse:
•Eleven kan analysere billedgenrer i den visuelle kultur
•Eleven har viden om de visuelle kulturers billedgenrer

•Eleven kan analysere visuelle fremstillinger til belysning af forskellige sagforhold
•Eleven har viden om design og layout

Sted
Ribe Kunstmuseum
Sct. Nicolaj Gade 10
6760 Ribe
Tilmelding

Book en omvisning senest 14 dage før ønsket dato.

Tlf.nr. +4575420362