Gratis

Billedbogens fantastiske univers

Beskrivelse

Billedbøger kan sætte gang i børns og voksnes fantasi på en helt speciel måde.

I forløbet vil vi læse en af vores yndlingsbilledbøger højt for børnene ved brug af dialogisk læsning, og med afsæt i den konkrete billedbog laver vi forskellige aktiviteter og lege med børnene. Vi snakker også om, hvad et bibliotek er, og hvad man kan og må med bøgerne.

I øjeblikket kan vi godt lide at læse billedbogen For lille af Annette Bjørg Koellers og Axel elsker biler af Marianne Iben Hansen. Men vi har også mange andre gode billedbøger på hylderne.

Efter højtlæsning og aktiviteter kan børnene selv gå på opdagelse i biblioteket, kigge bøger, spille og lege.

Forberedelse

Elever, der skal have lånerkort, skal medbringe sundhedskort og en udfyldt og underskrevet indmeldelsesblanket.

Efterbehandling

Når I har været igennem forløbet om billedbogens fantastiske univers, kan I med fordel arbejde videre med billedbøger af samme forfatter. Mange billedbøger er også del af en serie, så I kan på den måde dykke dybere ned i billedbogens univers og karakterer. Vi hjælper gerne med at reservere bøger.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Dansk

Efter 2. klassetrin:

Læsning: Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge.

  • Tekstforståelse
  • Sammenhæng

Fortolkning: Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster.

  • Oplevelse og indlevelse

Lyst til flere forløb?

Inden I deltager i forløbet Billedbogens fantastiske univers, kan I få en biblioteksrundvisning, så eleverne kender til deres lokale bibliotek, hvordan det er indrettet, og hvordan de låner og afleverer.

Sted
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Nørregade 19
6700 Esbjerg
Tilmelding

Kontakt biblioteket og oplys:

- Skole og afdeling

- Årgang og antal elever

- Kontaktperson, telefonnr. og træffetidspunkt

- Hvilket bibliotek I ønsker at besøge.

Tlf.nr. 76162000