Gratis

Besøg af Julie, erhvervsplaymaker

Beskrivelse

Måske har du booket et virksomhedsbesøg, eller måske vil jeres klasse gerne høre, hvad de kan bruge det til?

Så kommer jeg, erhvervsplaymaker, på besøg i jeres klasse og fortæller jer, hvorfor det er vigtigt at have kendskab til erhvervslivet.

Jeg fortæller jer også, hvordan man forbereder sig på en virksomhed, hvordan man opfører sig på virksomheden, og hvad man efterbehandler forløbet.

 

UNDERVISNING VS. DET VIRKELIGE LIV
Har du svært ved at se, hvad du skal bruge undervisningen til? Kom ud i virkeligheden og se hvordan de anvender eks. matematik, geografi og biologi i en virksomhed. Du får måske mulighed for at prøve nogle af dine egne færdigheder af... Hands on!

INSPIRATION TIL PROJEKTARBEJDE
Virksomhedsbesøg kan være en god intro til et projektforløb, hvor man skal samarbejde og skabe et fælles produkt. I en virksomhed er der nemlig mange forskellige roller, som skal samarbejde for, at det hele skal lykkes. Kom ud og se, hvordan de gør i en virksomhed. Det kan også være at virksomhedsbesøget er centreret omkring et emne, som man skal hjem og arbejde mere med.

UDDANNELSESVALG
Måske er du i tvivl om, hvad du skal uddanne dig til?
Styrk dine valgkompetencer og udvid dine forståelse for andres uddannelsesvalg. Du kan få en større forståelse for hvad dit kommende uddannelsesvalg kræver af dig.

Mål

At eleverne bliver opmærksomme på erhvervslivets samspil med folkeskolen, og at de finder ud af, hvordan de kan bruge erhvervslivet i deres skolegang.

At eleverne bliver mere afklaret i forbindelse med deres uddannelsesvalg.

Sted

Kontakt Julie Skals på julsk [at] esbjerg [dot] dk - send gerne datoforslag.

Undervisningsmateriale

Har er forløbet, som I evt. kan printe og hænge på opslagstavlen eller dele ud til eleverne.