Gratis

Økologi - hvad er det?

Økologimærke og friske øko-grøntsager

Beskrivelse

Vi skal i dette forløb undersøge dyrenes gødning og se på hvordan den kan bruges i et økologisk landbrug.
Vi taler om hvor gødning kommer fra og hvordan den indgår i det økologiske landbrug og om begreberne økologi og bæredygtighed.

I forløbet er eleverne med til at passe og fodre Midtgårds økologiske dyr. Vi har heste, grise, får, høns, ænder, katte, kaniner - og i perioder er der også køer. Eleverne får mulighed for at se, røre, lugte og lytte til både små og store dyr.

I sommerhalvåret er eleverne med til at samle æg ved hønsene – og måske undersøger vi et og ser hvad det indeholder?

Eleverne kan også være med til at bruge trillebørene ved at muge ud, strø op og fodre dyrene.

Forløbet kan efter aftale afsluttes med smagsprøver fra nogle af gårdens egne økologiske produkter, ligesom I evt. kan afslutte med tilberedning af mad i vores køkken eller i bålhytten.
Der kan være betaling for madvarer. Dette skal aftales ved bookning.

Formål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Natur/teknologi

Efter 2. klasse

Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

  • Teknologi og ressourcer
  • Mennesket
  • Organismer
  • Vand, luft og vejr

Perspektivering: Eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag

  • Teknologi og ressourcer
  • Mennesket
  • Organismer
  • Vand, luft og vejr

MYRTHUEs læringstilbud og læringsrum benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Midtgård - et økologisk formidlingssted, MYRTHUE
Ravnsbjergvej 6
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tilmelding
Tlf.nr. 7616 8100