Gratis

Årstidstur

Collage med indsamlede planter og blade

Beskrivelse

En årstids– eller oplevelsestur kan indeholde stort set alt. Den tager sit udgangspunkt i de årstidstegn vi finder undervejs, fx:

  • Foråret = løvspring, fugle
  • Sommer = insekter, spiselige planter
  • Efterår = løvfald, frøspredning
  • Vinter = hvordan klarer dyrene sig, når frosten kommer?

Det gælder om at komme væk fra stierne og bruge alle sanser, og samtidig undersøge og undres over det vi finder. 

Turen kan fint hænge sammen med et emne, I har, eller vil arbejde med, på klassen. Med andre ord - disse ture kan betragtes som ”naturen-netop-nu-ture”!

Vi kan skrive bogstaver, digte eller tegne motiver fra naturen. Vi kan også samle urter til en suppe. Og vi kan lege, løbe og undersøge skovbunden for små dyr.

Forberedelse

Inden turen kan I med fordel snakke om årstiden og hvorfor I skal besøge naturskolen, da det vil gøre dagen mere fokuseret.

Bemærk: Vil I gerne tilberede mad i forbindelse med besøget, skal I selv medbringe ingredienser.

Efterbehandling

I kan efterfølgende arbejde videre med noget af det, vi har fundet på turen.

I kan lade jer inspirere til arbejdet med de fire årstider i skoven på Skoven i Skolen her, og I kan blive klogere på dagens og årets rytme på Skoven i Skolen her

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:
 

Natur/teknologi

Efter 2. klasse

Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

  • Undersøgelser i naturfag

Efter 4. klasse

Undersøgelse: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger

  • Naturen lokalt og globalt

MYRTHUEs læringstilbud og læringsrum benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Guldager Naturskole, MYRTHUE
Guldager Stationsvej 105
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100