Gratis

Vandet omkring Ribe

Børn i bevægelse langs Ribe Å

Beskrivelse

I dette forløb skal I besøge en bevægelsessti med fokus på science og naturformidling ved Ribes vandløb, møller og havn.
Mødestedet er ved Museet Ribes Vikinger (Odins Plads 1, 6760 Ribe). Her afslutter vi også forløbet.
I Vedels Anlæg arbejder vi med vandløb og ved Ribe Å med byens grundlæggelse.
Henne på Skibbroen arbejder vi med havnen, stormflodssøjlen og hvilke fisk, der lever i åen.
Ved Volden, slusen, Midtmøllen og Ydermøllen arbejder vi med vandet som energiressource.

Forberedelse

Øv sangen ”Det regner, det regner den hele dag"

Efterbehandling

Ideer og besøgssteder I kan benytte efter besøget.

 • Besøg Ribe VikingeCenter og oplev hvordan man bygger en havn.
   
 • Besøg Middelalderens Ribe. Hør om Dronning Dagmar, der sejlede ind fra havet og op ad Ribe Å. Oplev slotsbanken og Riberhus, der er omgivet af en voldgrav.
   
 • Besøg Ribe Domkirke. Gå op i tårnet og se Ribe Å fra oven.
   
 • Besøg Ribe Å Vildtreservat - gåtur på stien fra Dagmarbroen til Nipsvej. Her kan I være heldige at se fiskehejrer, knopsvaner og mange mange stære, når de om foråret og efteråret samles i store flokke for at overnatte i tagrørene om aften.
   
 • Besøg museet Ribes Vikinger – Besøg fx skibet og handelspladsen.
   
 • Besøg Vadehavet - Book en dag eller to i Digehytten.
   
 • Brug hjemmesiden www.mitvadehav.dk
 • Se den vedhæftede pdf under Inspirationsmateriale nedenfor

Formål

I forløbet arbejdes med følgende læreplanstemaer:

 • Natur, udeliv og science
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Kommunikation og sprog

Myrthues læringstilbud og læringsrum benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så børnene kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Dagtilbudstjenesten Ribe, MYRTHUE
Odins Plads 1
6760 Ribe
Inspirationsmateriale

Opgave hjemme i børnehaven:

Sangen Det regner det regner

Tilmelding

Ring eller mail til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring.

Tilmelding
Tlf.nr. 7616 8100