Gratis

Skræddersyede forløb i Guldager Naturskole

Børn ser på insekter i en lup

Beskrivelse

I Guldager Naturskole tilbyder naturvejlederne skræddersyede forløb ud fra jeres årsplan, tanker og ideer.

Et skræddersyet forløb vil altid indeholde fortælling, førstehåndsoplevelser, bevægelse og praktiske aktiviteter.

En tur/aktivitet med en naturvejleder tager typisk 2-4 timer.

Booker I et skræddersyet forløb, skal I kontakte naturvejlederen forinden, så I sammen kan aftale form og indhold.

Forberedelse

Aftales med naturvejlederen.

Mål

I forløbet kan der arbejdes med følgende læreplanstemaer:

  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab
  • Social udvikling
  • Alsidig personlig udvikling

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så børnene kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Guldager Naturskole, MYRTHUE
Guldager Stationsvej 105
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring.

Tlf.nr. 7616 8100