Gratis

Rødbederabalder

Børn høster rødbeder

Beskrivelse

Børnene er med i Midtgårds køkkenhave, hvor de lærer om planter og deres rødder. De planter, som vi dyrker i køkkenhaven, kalder vi for afgrøder - som fx: Gulerødder, pastinakker, persillerødder og rødbeder.
Vi arbejder med, hvordan de ser ud og spørger, hvad planten mon bruger roden til. Vi taler også om, hvad det egentlig er, som får en plante til at vokse?
Børnene høster rødbeder, som bliver vasket og klargjort til de forskellige værksteder. Herefter inddeles de i grupper og skal lave rødbede-saft, rødbedechips, rødbedekage, rødbedetryk og syltede rødbeder, rødbede pesto og hummus.

Aktiviteter

Snak med børnene om hvilke rødder de kender, som kan spises. Snak evt. også med børnene om, hvordan plantens rødder ser ud, samt hvilken funktion roden har.

Mød op i praktisk fodtøj og tøj efter vejrforholdene.

Efterbehandling

Børnene tegner, hvad de har oplevet i løbet af forløbet.

Tag evt. foto af dagens begivenheder og lad børnene lave deres egen bog om rødder samt spiselige rødder.

Hvis vi laver syltede rødbeder, får I selvfølgelig syltede rødbeder med hjem til leverpostejsmaden.

Formål

I forløbet arbejdes med følgende læreplanstemaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science

MYRTHUEs læringstilbud og læringsrum benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så børnene kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Midtgård - et økologisk formidlingssted, MYRTHUE
Ravnsbjergvej 6
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100