Gratis

Mus

Børn med bind for øjnene smager på æbler

Beskrivelse

Alle - barn som voksen - kender til mus, men mange har aldrig set og oplevet dem på tæt hold.

I dette forløb vil vi derfor gå på opdagelse i musens spændende, men farlige liv. Inden I kommer, har formidleren sat et par musefælder op ude i naturen, og hvis vi er heldige, har vi fanget en lille rødmus eller halsbåndsmus, som vi kan se nærmere på. Hvis ikke, har Midtgård to små husmus i bur, som kan ses og røres. Vi snakker om hvordan musen ser ud, hvad den spiser og hvem der spiser den. Lægger musen mon æg eller føder den levende unger i sin rede? Og hvorfor er mus gode til at finde mad?

Vi skal lede efter musespor og musehuller, tage på gåtur som spidsmus, og måske finder vi også en rævegrav.

Børnene vil få en meget aktiv dag med lege, sange og fortællinger.

Forberedelse

Snak om mus, evt. fødekæder.

Øv gerne sangene: 

  • "Se den lille kattekilling og" 
  • "Hundrede mus med haler på"

Remse

  • "Hjemme i min farmors hus..."
Efterbehandling

Tag meget gerne billeder undervejs i forløbet til, en opfølgende snak om dagen.

Børnene kan tegne mus eller lave mus af ler.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende læreplanstemaer:

  • Natur, udeliv og science
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Social udvikling

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så børnene kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Midtgård - et økologisk formidlingssted, MYRTHUE
Ravnsbjergvej 6
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 76168100