Gratis

Med Valdemar på jagt

Børn leger jagt og skyder med trævåben fra en skydetønde

Beskrivelse

For mange år siden boede der en dreng, der hed Valdemar, i Digehytten. Han lærte at gå på jagt, på samme måde som andre jægere ved Vadehavet. Nemlig i nedgravede skydetønder eller -kasser, hvor man kunne skjule sig for sit bytte. 

Men hvad er et bytte, hvorfor går man på jagt og hvilket udstyr har man med? Det kan børnene blive klogere på, og de kan prøve at jage i skydetønder denne dag. 

Forberedelse

Som en del af forberedelsen til besøget i Digehytten kan I tale om jagt, Valdemar og fuglene ud fra inspirationsmaterialet nedenfor. I kan evt. også male de fugle, der er i materialet. 

Mål

I forløbet arbejdes med følgende læreplanstemaer:

  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science

Myrthues læringstilbud og læringsrum benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så børnene kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Digehytten, MYRTHUE
Vester Bjergvej 4
6760 Ribe
Inspirationsmateriale

Inspirationsmaterialet Med Valdemar på jagt

Tilmelding

Ring eller mail til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tilmelding
Tlf.nr. 7616 8100