Gratis

Julemors værksted

Julemor

Beskrivelse

Vi besøger fårene, og hos julemor lærer vi om uldens bearbejdning. Vi ser bl.a. hvordan man karter og spinder.

Derefter væver børnene små julegaver i samarbejde med pædagogerne, og julemor fortæller om den første jul.

Hvis I har lyst, er I velkomne til at gå en juletur på egen hånd efterfølgende.

Forløbet varer 2 – 4 timer og foregår både indenfor og udenfor, med formidler og på egen hånd.

Forberedelse

Medbring gerne kakaomælk, som I kan varme og nyde i julemors stue.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende læreplanstemaer:

  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

Myrthues læringstilbud og læringsrum benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så børnene kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Guldager Naturskole, MYRTHUE
Guldager Stationsvej 105
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tilmelding efter først til mølle-princippet.

Tlf.nr. 7616 8100