Gratis

Høst og afgrøder

Barn med favnen fuld af halm

Beskrivelse

I dette forløb møder jeres børn de mest almindelige kornsorter som byg, hvede, rug og havre.
De lærer planterne at kende, mens de endnu står i jorden og vi skal beskrive dem ved rod, stængel, blad, aks og paryk. Vi taler sammen om hvad planterne lever af og kommer med eksempler på hvad vi anvender dem til i forskellige fødevarer.
Børnene er med i marken, hvor de undersøger de forskellige kornsorter og høster til det videre arbejde i værkstedet. Her kan der males mel, bages, tegnes kerner og parykker, samt laves aftryk i saltdej.

Forberedelse

Snak med børnene om høst og om de forskellige kornsorter.
Syng sange som fx

 • Jeg er havren.
 • Hveden er en vigtig-Peter
 • Marken er mejet

Husk praktisk fodtøj og tøj efter dagens vejrforhold.

Efterbehandling

  Børnene kan tegne dagens oplevelser.

  Tag evt. fotos af aktiviteterne og kornsorterne i løbet af dagen og lad børnene lave deres egen bog om kornsorter.

  Formål

  I forløbet arbejdes med følgende læreplanstemaer:

  • Natur, udeliv og science
  • Social udvikling
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kommunikation og sprog

  Myrthues læringstilbud og læringsrum benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så børnene kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

  Sted
  Midtgård - et økologisk formidlingssted, MYRTHUE
  Ravnsbjergvej 6
  6710 Esbjerg V
  Tilmelding

  Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

  Tlf.nr. 7616 8100