Gratis

Høns

Høne på rede

Beskrivelse

På Midtgård har vi en hønserace, der hedder ”gammel dansk landrace”. Vores høns er økologiske og fritgående. I kan opleve dem over hele gården, da de bevæger sig frit rundt. I dette forløb skal børnene med i hønsegården. Her oplever vi både hanen og hønen på nært hold. Vi kalder på hønsene og fodrer dyrene.
Vi undersøger og studerer hønsenes adfærd og udseende og kigger nærmere på hønsene når de æder.
Vi leger høns og børnene er med i hønsegården, hvor hønsene lægger deres æg i rugekasser.

Vi undersøger fx:

Hvordan ser ægget ud?

Er ægget hårdt eller blødt?

Hvordan ser ægget ud indeni?

Om foråret kan vi være så heldige, at vi har en høne der ruger. I hønsegården kan man opleve, hvordan hønen passer på kyllingerne.

Kan kombineres med forløbet: ”Er der en kylling i ægget”.

Forberedelse

Tal med børnene om høns: Hvilket køn er en høne og en hane? Hvad hedder deres unger? Hvilken lyd har de?
I kan evt. også tale med børnene om, hvilke dyr der lægger æg og hvilke dyr, der føder levende unger.

I kan prøve at lege høns - fx. ”Alle mine kyllinger kom hjem”.

Endelig kan I snakke om fødekæder.

Mød op i praktisk fodtøj og tøj efter vejrforholdene.

Efterbehandling

Tag fotos af jeres oplevelser i løbet af dagene og lad evt. børnene lave deres egen historiebog.

Formål

I forløbet arbejdes med følgende læreplanstemaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

MYRTHUEs læringstilbud og læringsrum benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så børnene kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Midtgård - et økologisk formidlingssted, MYRTHUE
Ravnsbjergvej 6
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Ring eller mail til Midtgård - et økologisk formidlingssted.

Tlf.nr. 7616 3740