Gratis

Gæt en lort

Dreng forsøger at røre ved en kalv

Beskrivelse

I dette forløb kigger vi nærmere på nogle af de produktionsdyr, som kan findes på en bondegård. Vi mødes i Økostuen, og snakker om de forskellige dyr på Midtgård. Vi undersøger hvordan deres lort ser ud, og måske kan vi se hvad de æder og om de er rovdyr eller planteædere.

Børnene er med til at passe og fodre gårdens økologiske dyr: Heste, grise, får, høns, ænder, katte og kaniner. (I perioder er der køer).

Børnene får mulighed for at se, røre, lugte og lytte til både små og store dyr.

I sommerhalvåret er børnene med til at samle æg ved hønsene, og undersøge hvad der mon er i ægget?

Forløbet kan efter aftale afsluttes med smagsprøver fra nogle af gårdens egne økologiske produkter.

I kan evt. afslutte med tilberedning af mad i vores køkken eller i bålhytten.

Forberedelse

I kan med fordel snakke med børnene om de forskellige bondegårdsdyr, som findes på Midtgård: Kaniner, høns, geder, får, heste, gris, ænder og gæs (evt. ko).

Hvilke dyr kender børnene og er der forskel på kæledyr og landbrugsdyr?

Mød op i praktisk fodtøj og tøj efter vejrforholdene.

Efterbehandling

Børnene kan tegne hvad de har oplevet og I kan lege de forskellige dyr.

Tag fotos af jeres oplevelser i løbet af dagene og lad evt. børnene lave deres egen historiebog. Børnene kan evt. selv fotografere, hvad de oplever.

Formål

I forløbet arbejdes med følgende læreplanstemaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

MYRTHUEs læringstilbud og læringsrum benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Midtgård - et økologisk formidlingssted, MYRTHUE
Ravnsbjergvej 6
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100