Gratis

Fra får til tællelys

Børn rører ved et får

Beskrivelse

Dette forløb er en opfølgning på forløbet ”Fåret”, og her går vi i dybden med fårefedtet som energi- og lyskilde.

Børnene får en oplevelse af, hvordan man tidligere kunne skabe en lyskilde ved at udnytte fåretællen og nogle få enkle ting, man havde til rådighed på landet. Børnene skal selv prøve at forme deres egen tællelampe af ler. Senere smelter vi fåretællen over bålet, mens vi finder lysesiv til vægerne i engen.

Forberedelse

Snak med børnene om husdyr og særligt fåret. Læs og syng sange om fåret. Snak også om, hvad tøj kan være lavet af.

Husk praktisk fodtøj og tøj efter vejrforholdene.

Efterbehandling

I kan få råuld med hjem, som I selv kan lave forskellige uldting af.

Formål

I forløbet arbejdes med følgende læreplanstemaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science

Myrthues læringstilbud og læringsrum benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så børnene kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Midtgård - et økologisk formidlingssted, MYRTHUE
Ravnsbjergvej 6
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100