Gratis

Fra får til filtbold

Børn filter bolde med fåreuld

Beskrivelse

Dette forløb er en opfølgning på ”Fåret”, og går mere i dybden med selve forarbejdningen af ulden.

Børnene anvender råulden fra vores får og vi viser hvordan man kan arbejde med det.

Vi karter selv råulden og laver karteflor på en håndkarte eller rullekarte. Herefter bruger vi det fine karteflor til at lave små bolde. Bolden skal filtes i lunt sæbevand. Her oplever børnene processen fra at karte råuld til filtning i varmt vand, som giver en fin filtet bold, der tilmed kan hoppe. Denne arbejdsgang er en god sanselig oplevelse for børnene, da de selv skal arbejde med filtbolden i sæbevandet.

Formål

I forløbet arbejdes med følgende læreplanstemaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

Myrthues læringstilbud og læringsrum benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så børnene kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Midtgård - et økologisk formidlingssted, MYRTHUE
Ravnsbjergvej 6
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100