Gratis

Får

Børn føler på et får med hænderne

Beskrivelse

På Midtgårds marker har vi en lille fåreflok. De går der hele året rundt, og alt efter årstiden vil jeres besøg indeholde fodring og pasning af fårene samt årstidens aktuelle gøremål. Fx læmmer dyrene i marts/april og klippes to gange om året.
Når I ankommer, byder vi velkommen og giver en introduktion til dagen, og snakker med børnene om, hvordan vi omgås dyrene.

Herefter går vi rundt til dyrene, hvor børnene kommer helt tæt på fårene og oplever hvordan dyrenes uld føles og lugter. Vi bruger forskellige genstande fra vores ”fåre-kasse” som inspiration til at snakke om, hvad vi mennesker bruger fåret til.

Vi har også andre tilbud om får, som I kan supplere med eller benytte senere:

  • Fra råuld til filtbold
  • Fra fårefedt til tællelys

(Fårene klippes to gange årligt, og tidspunktet for fåreklipningen annonceres først kort tid inden aktiviteten bliver afviklet.)

Forberedelse

Snak gerne med børnene om husdyr - særligt fåret.

Brug fx arbejdsarkene fra ”Får ved Vadehavet” på mitvadehav.dk.
Søg på ”Får” og vælg ”Får ved Vadehavet”. I den grønne kasse er der gode forslag til lette tekster med baggrundsviden og opgaver.

Husk praktisk fodtøj og tøj efter dagens vejrforhold.

Formål

I forløbet arbejdes med følgende læreplanstemaer:

  • Natur, udeliv og science
  • Social udvikling
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kommunikation og sprog

Myrthues læringstilbud og læringsrum benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så børnene kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Midtgård - et økologisk formidlingssted, MYRTHUE
Ravnsbjergvej 6
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100